record automatische Türsysteme sv

Dokumentation - Ritningar

Obs: Tillgång till vissa dokument kräver att du har användaråtkomst och är loggat in. Om du inte är en registrerad användare kan du göra det här

Produkt
Ritningar, typer
Dörr version
Höjd dörrautomatik
Överglas
Sidopanel
Dörrglas
Språk
Sök

För att få fler resultat, lägg till "*" (stjärna) framför eller bakom sökordet.

D-TOS Elevation view with 2 side wings

Profile system: 30 mm
Single glazing + insulated glazing
Drive height: 150 mm

DXF | EN
101456A
Öppen
D-TOS Elevation view with 2 side screens

Profile system: 30 mm
Single glazing + insulated glazing
Drive height: 150 mm

DXF | EN
101457A
Öppen
D-TOS Elevation view without side screens

Profile system: 30 mm
Single glazing + insulated glazing
Drive height: 150 mm

DXF | EN
101458A
Öppen
TOS Vertical view with side wing

Profile system: 30 mm
Insulated glazing
Drive height: 108 mm
with cladding

DXF | EN
101459D
Öppen
TOS Vertical view with side screen

Profile system: 30 mm
Insulated glazing
Drive height: 108 mm
with cladding

DXF | EN
101460D
Öppen
TOS Vertical view without side screen

Profile system: 30 mm
Insulated glazing
Drive height: 108 mm
with cladding

DXF | EN
101461D
Öppen
TOS Vertical view without side screen

Profile system: 30 mm
Insulated glazing
Drive height: 108 mm
without cladding

DXF | EN
101462D
Öppen
record
Fluchttürsysteme (BAT), record TOS 20, Verstärkter Schiebetürantrieb (DUO)
Ritningar
Vertikal översikt
DXF | EN
101463C
Öppen
TOS Vertical view with side wing

Profile system: 30 mm
Insulated glazing
Drive height: 150 mm
with cladding

DXF | EN
101463D
Öppen
TOS Vertical view with side screen

Profile system: 30 mm
Insulated glazing
Drive height: 150 mm
with cladding

DXF | EN
101464D
Öppen
TOS Vertical view without side screen

Profile system: 30 mm
Insulated glazing
Drive height: 150 mm
with cladding

DXF | EN
101465D
Öppen
TOS Vertical view without side screen

Profile system: 30 mm
Insulated glazing
Drive height: 150 mm
without cladding

DXF | EN
101466D
Öppen
TOS Vertical view with side wing

Profile system: 30 mm
Single glazing
Drive height: 108 mm
with cladding

DXF | EN
101467D
Öppen
TOS Vertical view without side screen

Profile system: 30 mm
Single glazing
Drive height: 108 mm
with cladding

DXF | EN
101468D
Öppen
TOS Vertical view without side screen

Profile system: 30 mm
Single glazing
Drive height: 108 mm
without cladding

DXF | EN
101469D
Öppen
D-TOS Horizontal view with 2 side wings

Profile system: 30 mm
Insulated glazing
Self-supporting installation

DXF | EN
101470A
Öppen
D-TOS Horizontal view with 2 side screens

Profile system: 30 mm
Insulated glazing
Self-supporting installation

DXF | EN
101471A
Öppen
D-TOS Horizontal view without side screens

Profile system: 30 mm
Insulated glazing
with cladding

DXF | EN
101472A
Öppen
D-TOS Horizontal view without side screens

Profile system: 30 mm
Insulated glazing
without cladding

DXF | EN
101473A
Öppen
D-TOS Horizontal view with 2 side wings

Profile system: 30 mm
Single glazing
Self-supporting installation

DXF | EN
101474A
Öppen
D-TOS Horizontal view without side screens

Profile system: 30 mm
Single glazing
with cladding

DXF | EN
101475A
Öppen
D-TOS Horizontal view without side screens

Profile system: 30 mm
Single glazing
without cladding

DXF | EN
101476A
Öppen
TOS Vertical view with side wing

Profile system: 30 mm
Single glazing
Drive height: 150 mm
with cladding

DXF | EN
101514D
Öppen
record
Fluchttürsysteme (BAT), record TOS 20, Verstärkter Schiebetürantrieb (DUO)
Ritningar
Vertikal översikt
DXF | EN
101515C
Öppen
TOS Vertical view without side screen

Profile system: 30 mm
Single glazing
Drive height: 150 mm
with cladding

DXF | EN
101516D
Öppen
TOS Vertical view without side screen

Profile system: 30 mm
Single glazing
Drive height: 150 mm
without cladding

DXF | EN
101517D
Öppen
D-TOS Elevation view with 2 side wings

Profile system: 30 mm
Single glazing + insulated glazing
Drive height: 200 mm

DXF | EN
101518A
Öppen
D-TOS Elevation view with 2 side screens

Profile system: 30 mm
Single glazing + insulated glazing
Drive height: 200 mm

DXF | EN
101519A
Öppen
D-TOS Elevation view without side screens

Profile system: 30 mm
Single glazing + insulated glazing
Drive height: 200 mm

DXF | EN
101520A
Öppen
TOS Vertical view view with side wing

Profile system: 30 mm
Insulated glazing
Drive height: 200 mm
with cladding

DXF | EN
101521B
Öppen
Loading...