record go to bottom
record automatische Türsysteme sv

Dokumentation - Ritningar

Obs: Tillgång till vissa dokument kräver att du har användaråtkomst och är loggat in. Om du inte är en registrerad användare kan du göra det här

För att få fler resultat, lägg till "*" (stjärna) framför eller bakom sökordet.

Cutout for cover

Template for cutout M: 1:1

PDF | MULTI
V B – 102-127110521

record DFA 127 85 mm Drive Height

85 mm driveheight, standard arm pushing, lintel installation, front elevation.

DXF | EN
101182

record DFA 127 85 mm Drive Height

85 mm driveheight, standard arm pushing, lintel installation, side elevation.

DXF | EN
101183

record DFA 127 85 mm Drive Height

85 mm driveheight, sliding arm pushing, lintel installation, front elevation.

DXF | EN
101184

record DFA 127 85 mm Drive Height

85 mm driveheight, sliding arm pushing, lintel installation, side elevation.

DXF | EN
101185

record DFA 127 85 mm Drive Height

85 mm driveheight, sliding arm pulling, lintel installation, front elevation.

DXF | EN
101186

record DFA 127 85 mm Drive Height

85 mm driveheight, sliding arm pulling, lintel installation, side elevation.

DXF | EN
101187

record DFA 127 108 mm Drive Height

108 mm driveheight, standard arm pushing, lintel installation, front elevation.

DXF | EN
101530

record DFA 127 108 mm Drive Height

108 mm driveheight, standard arm pushing, lintel installation, side elevation.

DXF | EN
101531

record DFA 127 108 mm Drive Height

108 mm driveheight, sliding arm pushing, lintel installation, front elevation.

DXF | EN
101532

record DFA 127 108 mm Drive Height

108 mm driveheight, sliding arm pushing, lintel installation, side elevation.

DXF | EN
101533

record DFA 127 108 mm Drive Height

108 mm driveheight, sliding arm pulling, lintel installation, front elevation.

DXF | EN
101534

record DFA 127 108 mm Drive Height

108 mm driveheight, sliding arm pulling, lintel installation, side elevation.

DXF | EN
101535

record DFA 127 – Drilling template

record DFA 127 FIRE, record DFA 127 INVERSE, record DFA 127 LOW ENERGY, record DFA 127 FULL POWER
Ritningar
Special ritning
PDF | MULTI
V A – 102-127108911

record DFA 127 – Drilling template slide arm

record DFA 127 FIRE, record DFA 127 INVERSE, record DFA 127 LOW ENERGY, record DFA 127 FULL POWER
Ritningar
Special ritning
PDF | MULTI
V A – 102-127108912
Loading...