record automatische Türsysteme
sv

Brandsäkra Dörrar

record har två modeller för brandskydd. båda är certifierade. DFA 127 FIRE är särskilt lämplig hvor man kräver automatiska brand och røgsikrede dörrar. I händelse av brand aktiveras lukningan av slagdørran av en rök och brandlarm. den extra styrenhet får en kommando om att stänga passagen omedelbart. Den automatiska dörren stängs med fjäderkraft . med den integrerade mekaniska sekventielle kontroll kan dubbelt dörrar också tjäna som brandskyddsdörrar. CLEAN sortimentet har dörrblad som kan modifieras för att ge eld och rök skydd baserat på de föreskrivna certifieringsnivåerna.

 

record DFA 127 FIRE

Modellen DFA 127 FIRE har godkänts för användning på rök och brandsäkra dörrar. I händelse av brand aktiveras signaler från en rök- och värmedetektor eller ett brandlarm omedelbart vid stängning av dörren.

Stängningen genomförs med fjäderkraft . Med den mekaniska sekventiella stängningen, SFR 127 som styr stängnings sekvensen , DFA kan också monteras på brandskydds pardörrar.

record CLEAN K1-A / K2-A

Standardmodellen i record CLEAN serien är K1, en enkeltblads skjutdörr, och K2, med två dörrblad . Ett stort antal olika material finns tillgängliga för dörrblad kärna och ytfinhet samt utformningen av dörrkarmar och tätningssystem, vilket möjliggör ett brett spektrum av tillämpningar.

Loading...