record automatische Türsysteme
sv

Underhållsavtal

Vad gör Ni när dörrarna krånglar? För att undvika driftstopp rekommenderar vi en genomgång av entréer och dörrautomatiker.
Vi erbjuder auktoriserad service och även underhållsavtal för dörrautomatik.

Varför skall ni ha ett underhållsavtal?

  • För att garantera att dörren alltid fungerar bör service och rengöring utföras minst en gång per år.
  • Vår service fäster stor vikt vid att dörrens säkerhetsfunktioner fungerar.
  • Ni vet att alla mekaniska detaljer är i gott skick.
  • Alla elektriska installationer kontrolleras.
  • Ni blir prioriterad vid behov av akut service.
  • 10% rabatt på reservdelar efter garantitidens utgång.
  • Automatiken journalförs och journalen kan skickas vid behov.

 

Att uppfylla SS / EN 16005:

SS / EN 16005 är en standard som anger krav för konstruktion och provningsmetoder för utvändiga och invändiga automatiska dörrar. Standarden omfattar säkerhet vid användning av automatiska dörrar som används som allmän tillgång, liksom utrymningsvägar och eld och rökkontrollerende dörrar. SS / EN innebär att det är en europeisk standard med status av svensk standard och gäller från slutet av april 2013.

 

Kontakt oss

Skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret. Vi kommer att kontakta dig snabbt med ett erbjudande som ser till att dina automatiska dörrar får längre hållbarhet.

 

Loading...