record automatische Türsysteme
sv

Envägs-genomgångssystem

record FlipFlow-produkterna är avsedda för automatisk personflödesreglering på flygplatser och andra känsliga områden i byggnader. Dessa envägs-genomgångssystem består oftast av flera enheter efter varandra som endast kan passeras i en riktning. record FlipFlows förhindrar okontrollerat tillträde från offentliga zoner till säkerhetszoner. Om någon försöker passera FlipFlows i den förbjudna riktningen registreras detta av ett intelligent sensorsystem och ett alarm utlöses.

record FlipFlow SINGLE

record FlipFlow ger en hög säkerhetsnivå för ett brett spektrum av applikationer. Det användarvänliga , enkelriktade trafiksäkerhetssystemet, levererar hög genomströmning,utan att riskera kontrollerat flöde.

record FlipFlow TWIN

record FlipFlow ger en hög nivå av säkerhet, för ett brett spektrum av applikationer. Det användarvänliga , enkelriktade trafiksäkerhetssystemet leverar hög genomströmning, utan att riskera kontrollerat flöde.

record FlipFlow TRIPLE

record FlipFlow ger en hög säkerhetsnivå inom ett brett användningsområde. Det användarvänliga , enkelriktade trafiksäkerhetssystemet, ger en stor genomströmning, utan att kompromissa med kontrollerat tillträde..

record FlipFlow WIDE

record FlipFlow ger en hög nivå av säkerhet för ett brett spektrum av applikationer. Det användarvänliga , enkelriktade trafiksäkerhetssystemet, levererar hög genomströmning, utan att riskera kontrollerat flöde.

record R 62

record R 62 säkerhets-interlock ger gångtrafiks separation på en rad säkerhetsnivåer . Samspelet mellan den senaste tekniken och beprövad konstruktionsteknik möjliggör säker, accesskontroll för sårbara och särskilt skyddade områden som finns i banker, flygplatser och andra...

Loading...