record automatische Türsysteme sv

Envägs-genomgångssystem

record FlipFlow-produkterna är avsedda för automatisk personflödesreglering på flygplatser och andra känsliga områden i byggnader. Dessa envägs-genomgångssystem består oftast av flera enheter efter varandra som endast kan passeras i en riktning. record FlipFlows förhindrar okontrollerat tillträde från offentliga zoner till säkerhetszoner. Om någon försöker passera FlipFlows i den förbjudna riktningen registreras detta av ett intelligent sensorsystem och ett alarm utlöses.

record FlipFlow ger en hög säkerhetsnivå för ett brett spektrum av applikationer. Det användarvänliga , enkelriktade trafiksäkerhetssystemet, levererar hög genomströmning,utan att riskera kontrollerat flöde.

record FlipFlow ger en hög nivå av säkerhet, för ett brett spektrum av applikationer. Det användarvänliga , enkelriktade trafiksäkerhetssystemet leverar hög genomströmning, utan att riskera kontrollerat flöde.

record FlipFlow ger en hög säkerhetsnivå inom ett brett användningsområde. Det användarvänliga , enkelriktade trafiksäkerhetssystemet, ger en stor genomströmning, utan att kompromissa med kontrollerat tillträde..

record FlipFlow ger en hög nivå av säkerhet för ett brett spektrum av applikationer. Det användarvänliga , enkelriktade trafiksäkerhetssystemet, levererar hög genomströmning, utan att riskera kontrollerat flöde.

record R 62 säkerhets-interlock ger gångtrafiks separation på en rad säkerhetsnivåer . Samspelet mellan den senaste tekniken och beprövad konstruktionsteknik möjliggör säker, accesskontroll för sårbara och särskilt skyddade områden som finns i banker, flygplatser och andra...

Loading...