record automatische Türsysteme
sv

Referenser – Deutsche Bank Berlin (Tyskland)

Berlin huvudkontor Deutsche Bank ligger i Charlottestrasse, Som også är hem för bankens Kunsthalle, konstgalleri, och records produkter är väl representerade här. Sandsten byggnaden, byggd på nitton tjugotalet, har tre dörrsystem, vilket ger ingången en ny och attraktiv ansikte. Detta look skaber en estetisk spänning mellom användning av moderna material å ena sidan, och de historiska aspekterna av byggnaden på andra.

www.deutsche-bank.de

PDF | Spara | Del
Följande record produkter är installerat i detta exempel
Tillbaka
Loading...