record automatische Türsysteme
sv

Referenser – Children’s Clinic Erlangen

Barnkliniken vid Universitetssjukhuset i Erlangen behandlar för tidigt och nyfödda spädbarn, barn och tonåringar i alla åldrar. För att säkerställa optimal vård, beroende på det medicinska tillståndet och ålder, har det olika avdelningar och kliniker som bemannas av erfarna barnläkare, utrustade med moderna diagnostiska och terapeutiska verktyg och tekniker. De arbetar i nära samarbete med högt kvalificerade sjuksköterskor, sjukgymnaster och lärare för hälsan hos sina unga patienter.

Sjukhuset har flera dussin record CLEAN K1-en hermetiskt tätande automatiska dörrar. Dörrarna står ut med sina stora glasytor , som översvämmar byggnaden och fyller korridorerna med dagsljus. Persienner som stänger vid en knapptryckning är monterade på glasytor för att skapa helt privata zoner.

www.kinderklinik.uk-erlangen.de

PDF | Spara | Del
Följande record produkter är installerat i detta exempel
Tillbaka
Loading...