record automatische Türsysteme
sv

Referenser – Clinique des Grangettes, Geneva (Switzerland)

Beläget nära centrum av Genève, har Clinique des Grangettes ett privilegierat, lugnt läge. Dess huvudsakliga specialiteter är kardiologi, onkologi, pediatrik och radiologi.

record har utrustat Clinique des Grangettes med hermetiskt tillslutna dörrar med extra brandskydds funktioner . Förutom att förebygga luftflödet med hjälp av tätningar runt kanten på hela profilen är dörrarna försedda med ytterligare tätningar som expanderar i händelse av brand, förebyggar brand och rök från att sprida sig i minst 30 minuter. Ved  att aktivera dörren till at stänga, för att förhindra spridning av brand under ett strömavbrott, är dörren försedd med en motvikt. Vid strömavbrott är special automatisk, som är fäst med en magnet, lämnar frikopplat dörr med sin motpart följergravitation och använder denne energi för att stänga dörren på ett säkert sätt.

www.grangettes.ch

PDF | Spara | Del
Följande record produkter är installerat i detta exempel
Tillbaka
Loading...