record go to bottom
record automatische Türsysteme sv

Dokumentation - Ritningar

Obs: Tillgång till vissa dokument kräver att du har användaråtkomst och är loggat in. Om du inte är en registrerad användare kan du göra det här

För att få fler resultat, lägg till "*" (stjärna) framför eller bakom sökordet.

Floor Rail Versions record system 20

record system 20 stainless steel floor track overview 
An overview of all stainless steel floor tracks is provided in the appendix. The floor tracks for TSA and THERMCORD can be ordered made to measure. When ordering, a lea�

PDF | EN
2015-07-03

D-STA Elevation view with 2 side screens

D-STA Elevation with 2 side screens
Drive height: 150 mm

DXF | EN
102-10001

D-STA Elevation view with 1 side screen right

D-STA Elevation view with 1 side screen right 
Drive height: 150 mm

DXF | EN
102-10002

D-STA Elevation view with 1 side screen left

D-STA Elevation view with 1 side screen left
Drive height: 150 mm

DXF | EN
102-10003

D-STA Elevation without side screens

D-STA Elevation without side screens
Drive height: 150 mm

DXF | EN
102-10004

D-STA Horizontal view with 2 side screens

D-STA Horizontal view with 2 side screens
Self-supporting installation

DXF | EN
102-10008

D-STA Horizontal view with 2 side screens

D-STA Horizontal view with 2 side screens
lintel installation

DXF | EN
102-10009

D-STA Horizontal view with 1 side screen right

D-STA Horizontal view with 1 side screen right
Self-supporting installation

DXF | EN
102-10010

D-STA Horizontal view with 1 side screen right

D-STA Horizontal view with 1 side screen right
lintel installation

DXF | EN
102-10011

D-STA Horizontal view with 1 side screen left

D-STA Horizontal view with 1 side screen left
self-supporting installation
 

DXF | EN
102-10012

D-STA Horizontal view with 1 side screen left

D-STA Horizontal view with 1 side screen left
lintel installation

DXF | EN
102-10013

D-STA Horizontal view without side screens

D-STA Horizontal view without side screens
with cladding

DXF | EN
102-10014

D-STA Horizontal view without side screens

D-STA Horizontal view without side screens
without cladding

DXF | EN
102-10015

E-STA-R Elevation view with side screen

E-STA-R Elevation view with side screen
Drive height: 150 mm
only for RC 2

DXF | EN
102-10016

E-STA-R Elevation view without side screen

E-STA-R Elevation view without side screen
Drive height: 150 mm
only for RC 2

DXF | EN
102-10017

E-STA-R Horizontal view with side screen

E-STA-R Horizontal view with side screen
self-supporting installation
only for RC 2

DXF | EN
102-10018

E-STA-R Horizontal view with side screen

E-STA-R Horizontal view with side screen
lintel installation
only for RC 2

DXF | EN
102-10019

E-STA-R Horizontal view without side screens

E-STA-R Horizontal view without side screens
with cladding
only for RC 2

DXF | EN
102-10020

E-STA-R Horizontal view without side screens

E-STA-R Horizontal view without side screens
without cladding
only for RC 2

DXF | EN
102-10021

E-STA-L Elevation view with side screen

E-STA-L Elevation view with side screen
Drive height: 150 mm
only for RC 2

DXF | EN
102-10022

E-STA-L Elevation view without side screen

E-STA-L Elevation view without side screen
Drive height: 150 mm
only for RC 2

DXF | EN
102-10023

Horizontal view with side screen

E-STA-L Horizontal view with side screen
self-supporting installation
only for RC 2

DXF | EN
102-10024

E-STA-L Horizontal view with side screen

E-STA-L Horizontal view with side screen
lintel installation
only for RC 2

DXF | EN
102-10025

E-STA-L Horizontal view without side screens

E-STA-L Horizontal view without side screens
with cladding
only for RC 2

DXF | EN
102-10026

E-STA-L Horizontal view without side screens

E-STA-L Horizontal view without side screens 
without cladding
only for RC 2

DXF | EN
102-10027

D-STA Elevation view with 2 side screens

D-STA Elevation view with 2 side screens
Drive height: 200 mm

DXF | EN
102-10028

D-STA Elevation view with 1 side screen right

D-STA Elevation view with 1 side screen right
Drive height: 200 mm

DXF | EN
102-10029

D-STA Elevation view with 1 side screen left

D-STA Elevation view with 1 side screen left
Drive height: 200 mm

DXF | EN
102-10030

D-STA Elevation view without side screens

D-STA Elevation view without side screens
Drive height: 200 mm

DXF | EN
102-10031

E-STA-R Elevation view with side screen

E-STA-R Elevation view with side screen
Drive height: 200 mm
only for RC 2

DXF | EN
102-10035
Loading...