record automatische Türsysteme
sv

record RAD 290 – Radar rörelsedetektor

Genom att analysera dess närmaste omgivning, kommunicerar record RAD 290 rörelsedetektor permanent med styrenheten. Avkänningsfält definieras elektroniskt, vilket gör det möjligt att eliminera tidigare registrerade dörrörelser. Tidskrävande mekanisk förfining av sensorn därigenom undanröjs. Även förändringar i detektion på grund av temperaturskillnader är praktiskt taget icke-problematisk.

record RAD 290 – Radar rörelsedetektor
Loading...