record automatische Türsysteme
sv

record AIR 290 – Infraröd rörelsedetektor

record AIR 290 är en aktiv infraröd sensor som genererar en smal ljusgardin till golvet. Öppningsimpuls aktiveras när ett föremål bryter strålen. Denna sensor är speciellt användbar vid övervakning av endast en liten vinkel som skall täckas.

record AIR 290 – Infraröd rörelsedetektor

 

Aktiv infraröd ljusgardin

record AIR 290, kan användas i områden där dörren måste öppnas upp nära utan vidare användarinteraktion . En klassisk användning är till exempel på restauranger mellan köket och själva restaurangen. Sensorn utöses inte av aktivitet i köket, record AIR 290 öppnar dörren bara när en person kommer in i detekteringszonen.

De många konfigurerings-möjligheterna gör att dörren kan öppna snabbt, och utan dröjsmål. När personen har lämnat detekteringsområdet stänger den snabbt och tyst igen. Resultatet blir att ljudnivån i gäst-området reduceras till ett minimum.

Loading...