record automatische Türsysteme
sv

record BDE-S – Nyckelbaserade programväxling

record BDE-S är ett program omkopplare som endast kan användas med nyckel. Områden där denna lösning vanligtvis används är säkerhets fokuserade byggnader såsom flygplatser, och andra byggnader med begränsad åtkomst till vissa områden. Beroende på dörrsystemet kan upp till fem lägen väljas.

record BDE-S – Nyckelbaserade programväxling
Loading...