record automatische Türsysteme sv

record AIS 290 – Aktiv IR säkerhetssensor

Säkerhetssensorer för kläm-skydd , att användas till automatiska dörrsystem för vägg, tak eller infälld montering

Loading...